SÜREKLİ GÜNCEL SEKTÖREL YAYIN

Lütfen izin almadan ve kaynak belirtmeden yayın içeriğinden alıntı yapmayınız.

Konutlarda KDV oranı ve özellikli durumlar

08.09.2016

31.03.2017 tarihine kadar 150 m2 üstü konutlarda KDV  % 8'e düşürülmüştür.

2016/9153 sayılı Karar ile 2007/13033 sayılı Karar’a  geçici 2. madde eklenerek konutların 31/3/2017 tarihine kadar (bu tarih dahil) teslimlerinde KDV Oranı %18’den % 8’e indirilmiştir. 


Gayrimenkul teslimlerinde uygulanacak KDV oranları aşağıdaki gibi olacaktır. 
1) - 08.09.2016 ve 31.03.2017 tarihleri arasında teslimi gerçekleştirilecek net kullanım alanı 150 m2 üstü olan konut teslimlerinde yeni KDV oranı %8 olarak uygulanacaktır.

 

2) -Yapı ruhsatı 01/01/2013 tarihinden sonra alınan konutların tesliminde;  
 
Büyükşehir Belediyelerindeki lüks veya Birinci Sınıf İnşaatların  Net alanı 150 m2’ye kadar olan KONUTLARIN Tesliminde; binanın üzerine yapıldığı arsanın 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunun 29. Maddesine istinaden Tespit edilen arsa birim m2  vergi değeri; 
 
• 500 .-TL ile 1.000.-TL (1.000.-TL hariç) arasında olan KONUTLARIN tesliminde uygulanacak KDV oranı  %8’dir. • 1.000.-TL ve üzerinde olan KONUTLARIN tesliminde uygulanacak KDV oranı  (08/09/2016-31/03/2016)  tarihleri arasındaki teslimler için KDV oranı % 8  • Büyükşehir dışındaki illerde ;inşaat sınıfı ne olursa olsun 150 m2’ye kadar olan konutlarada uygulanacak KDV oranı %1 dir.  • Büyükşehirlerde 150 m2’ye kadar olan konutların inşaat kalitesi  Lüks veya Birinci Sınıf  OLMAYANLAR için uygulanacak KDV oranı %1 dir.  
 
3)- Yapı ruhsatı 01/01/2013 tarihinden önce alınan konutların tesliminde 150 m2’nin altındakiler için KDV oranı % 1 olarak uygulanır.  
 
4) -KENTSEL DÖNÜŞÜM KDV ORANI :  16/05/2012 tarihli ve 6306 sayılı Afet Riski altındaki alanların dönüştürülmesi hakkındaki Kanun (Kentsel dönüşüm Kanunu) kapsamında rezerv yapı alanı ve riskli alan olarak belirlenen yerler ile riskli yapıların bulunduğu yerlerdeki  konutların teslimlerinde  KDV % 1 olacaktır.    

 

5)- Büyüklüğüne , inşaat kalitesi ve cinsine bakılmaksızın  Tüm  İşyeri teslimlerinde uygulanacak KDV Oranı %18 dir.

 08.09.2016 ve 31.03.2017 tarihleri arasında teslimi gerçekleştirilecek net kullanım alanı 150 m2 üstü olan konut teslimlerinde yeni KDV oranı %8 olarak uygulanacaktır.